בחודשים האחרונים אנו ערים לפעילות מוגברת של ביקושים חוזרים בשכונות הצפוניות.
בעיקר אנו מגלים שהדרישה היא ל דירות למכירה בנאות אפקה